ฟังก์ชัน

mPOS รับบัตรเครดิต และเดบิต

วิธียกเลิกรายการ (Void)

1

เลือกรายการ
ที่ต้องการ “ยกเลิก”

2

หน้าจอจะแสดงรายละเอียดรายการ
และกดปุ่ม “คืนเงิน”

3

กด “รหัสพิมพ์ 6 หลัก”
ที่ต้องการยกเลิก

4

เมื่อทำรายการสำเร็จ
หน้าจอจะแสดงใบเสร็จแบบย่อ
ให้กดปุ่ม “ส่ง e-Receipt”

5

ระบุ “เบอร์โทรศัพท์”
หรือ “e-Mail”
เพื่อรับ e-Receipt

6

จะพบรายการยกเลิก
บนหน้าจอหลัก