ฟังก์ชัน

mPOS รับบัตรเครดิต และเดบิต

วิธีการรับบัตรเครดิต (Full Payment)

1

เปิดหน้าหลัก K PLUS shop
และกด “รับบัตร”

2

กดปุ่ม “เชื่อมต่อเครื่อง mPOS”
ผ่าน Bluetooth

3

เชื่อมต่อเครื่อง mPOS สำเร็จ
เลือก “เมนูชำระเงินแบบเต็มจำนวน”

4

ใส่จำนวนเงิน
กดปุ่ม “ถัดไป”

5

นำบัตรเดรดิต
หรือบัตรเดบิต มาแตะหรือเสียบที่เครื่อง

6

ระบบจะทำการส่งคำขอ
อนุมัติรายการกับธนาคาร

7

กรณีหน้าจอแสดงให้เซ็นชื่อ
ผู้ถือบัตรต้องเซ็นหน้าจอและกด “ยืนยัน”
(สามารถเซ็นชื่อได้เฉพาะแนวนอน)

8

กรณีหน้าจอแสดงให้กดรหัส PIN
ลูกค้าต้องกด
“รหัสเอทีเอ็ม 6 หลัก”

9

เมื่อทำรายการสำเร็จ
หน้าจอจะแสดงใบเสร็จแบบย่อ
ให้ร้านค้ากดปุ่ม
“ส่ง e-Receipt”

10

ผู้ถือบัตรกรอก
“เบอร์โทรศัพท์”
หรือ “e-Mail”
เพื่อรับ e-Receipt

11

รายการรับบัตรสำเร็จ
จะแสดงบนหน้าจอหลัก

12

สามารถกด
“ดูรายละเอียด” หรือ “ยกเลิกรายการ”
หรือส่ง “e-Receipt” อีกครั้งได้