ฟังก์ชัน

สร้างโปรโมชั่น

วิธีการสร้างโปรโมชั่น

1

กดเมนู “จัดการร้าน”

2

กด “สร้างโปรโมชั่น”

3

กด “สร้างโปรโมชั่น”

4

ใส่รูปภาพ, เลือกประเภทโปรโมชั่น กรอกชื่อโปรโมชั่น, รายละเอียดและเงื่อนไข, วันเริ่มโปรโมชั่น, วันหมดเขต และกด “ถัดไป”

5

หน้าแสดงตัวอย่างรูปแบบการแสดงผลบน K PLUS Market

6

หน้าแสดงตัวอย่างรูปแบบการแสดงผล และกด “สร้างโปรโมชั่น”

7

กด “ยืนยัน”

8

กด “เสร็จสิ้น”

9

รอธนาคารตรวจสอบข้อมูล

10

ได้รับ Notification การแจ้งเตือนการอนุมัติโปรโมชั่น

11

โปรโมชั่นจะเริ่มตามวันที่ได้ตั้งค่าไว้