Top|Center White

​​​​​​​​​​​​​​​​​​สะดวกสบายยิ่งกว่า
กับบริการออนไลน์สำหรับการค้าต่างประเทศ

บริการส่งคำสั่ง และแจ้งรายการด้านการค้าต่างประเทศผ่านอินเทอร์เน็ต ซึ่งมาพร้อมกับบริการอื่น ๆ ที่จะช่วยให้คุณทำการค้ากับต่างประเทศได้สะดวกยิ่งขึ้น

 
InvisibleSectionName
10
Padding

​จุดเด่น

Black
Middle|Left
Left
InvisibleSectionName
20
Padding

​รายละเอียดการใช้บริการ

Black
Middle|Left
Left
InvisibleSectionName
30
Padding

​รายละเอียดการสมัคร

Black
Middle|Left
Left
HtmlBlock
11
Padding
 

บริการที่ครบครันและสะดวกสบาย สำหรับการค้าต่างประเทศ

ออกแบบรายการทำธุรกรรมได้ตามต้องการ สามารถบันทึกข้อมูลรายการไว้ได้ ไม่ต้องกรอกใหม่หลายครั้ง

Black
Middle|Left
Left
HtmlBlock
12
Padding
 

เปิดเลตเตอร์ออฟเครดิตผ่านระบบอินเทอร์เน็ต

ยื่นคำสั่งเปิดเลตเตอร์ออฟเครดิตทันใจ
เร็วสูงสุดภายใน 1 นาที​

พร้อมบริการส่งใบเสร็จรับเงินชำระค่าธรรมเนียมและสำเนาเลตเตอร์ออฟเครดิตผ่านทางอินเทอร์เน็ต
ซึ่งคุณสามารถเรียกดูข้อมูลรายงานและสั่งพิมพ์ได้ตลอดเวลา

หมายเหตุ: ​สำหรับรายการที่เปิดโดยวิธีสร้างรูปแบบล่วงหน้า

Black
Middle|Left
Left
HtmlBlock
13
Padding
 

บริการโอนเงินไปต่างประเทศ

โอนเงินไปต่างประเทศ
อย่างง่ายดาย เตรียมข้อมูล
ผู้รับโอนไว้ล่วงหน้าได้

พร้อมบริการส่งใบเสร็จรับเงินชำระค่าธรรมเนียม และรายงานผลการทำธุรกรรมผ่านทางระบบอินเทอร์เน็ต

Black
Middle|Left
Left
HtmlBlock
14
Padding
 

บริการบันทึกข้อมูลรายการ

บันทึกข้อมูลรายการไว้
ไม่ต้องกรอกใหม่หลายครั้ง

สามารถกำหนดรายละเอียด ข้อความ รูปแบบ ของการทำรายการ
และบันทึกเก็บไว้เพื่อเรียกกลับมาใช้ใหม่ได้ในการทำรายการครั้งต่อไป

Black
Middle|Left
Left
HtmlBlock
15
Padding
 

บริการแจ้งเตือนล่วงหน้า

ให้คุณไม่พลาดทุกธุรกรรมสำคัญ

เตือนอัตโนมัติผ่านหน้าจอจากรายการ Event ต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับธุรกรรม เช่น การเตือนก่อนวันที่ LC หมดอายุ โดยคุณสามารถตั้งค่าให้มีการเตือนผ่านทางอีเมลได้ นอกจากนี้ยังสามารถสร้างบันทึกสำหรับเตือนส่วนตัวหรือการเตือนภายในบริษัทของคุณได้อีกด้วย

Black
Middle|Left
Left
HtmlBlock
16
Padding
 

บริการแจ้งสถานะรายการอัตโนมัติ

รู้ความเคลื่อนไหวของ
ธุรกรรมในทุกขั้นตอน

คุณจะได้รับอีเมลแจ้งสถานะของการทำธุรกรรม เมื่อธนาคารได้ทำรายการแต่ละขั้นตอนแล้ว

Black
Middle|Left
Left
HtmlBlock
17
Padding
 
 

มีปัญหา ปรึกษาผู้เชี่ยวชาญได้ทันที

ผู้ชำนาญงานให้บริการธุรกิจต่างประเทศจะให้คำตอบคุณทันที

​​
Black
Middle|Left
Left
HtmlBlock
19
Padding
 

มั่นใจได้ในความปลอดภัย
ที่มากกว่า

Black
Middle|Left
Left
HtmlBlock
21
Padding

รายละเอียดการใช้บริการ

ขั้นตอนการทำงาน
 • ผู้เตรียมงานทำรายการการค้าระหว่างประเทศผ่านระบบ K-Trade Connect โดยรายการจะถูกส่งไปยังผู้อนุมัติของบริษัทตามลำดับที่กำหนดไว้
 • ผู้อนุมัติสามารถทำการตรวจสอบข้อมูลรายการและเอกสารประกอบการทำรายการ จากนั้นทำการอนุมัติรายการทีละรายการหรือหลายรายการในเวลาเดียวกันได้
 • ลูกค้าจะได้รับผลการทำธุรกรรมและการแจ้งรายการ รวมถึงใบเสร็จรับเงิน และเอกสารต่าง ๆ (SWIFT Message เช่น MT700, MT103) ผ่านระบบทันทีเมื่อธนาคารได้ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว โดยจะมีการแจ้งผ่านทางอีเมลโดยอัตโนมัติ

หมายเหตุ​: ธนาคารจะให้บริการผู้สั่งโอนเงินตามพระราชบัญญัติควบคุมการแลกเปลี่ยนเงิน พ.ศ.2485 และประกาศเจ้าพนักงานควบคุมการแลกเปลี่ยนเงินของธนาคารแห่งประเทศไทย เรื่องการกำหนดหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการแลกเปลี่ยนเงิน

การเปิดให้บริการ
 • ส่งคำสั่งการทำรายการได้ตลอด 24 ชั่วโมง โดยธนาคารจะประมวลผลในช่วงเวลาทำการตั้งแต่เวลา 08:30 – 15:​30 น. หากมีรายการหลังจากเวลาดังกล่าว ธนาคารขอสงวนสิทธิ์ในการรับเป็นรายการในวันทำการถัดไป
 • เรียกดูข้อมูลธุรกรรมและข้อมูลทั่วไปตลอด 24 ชั่วโมง
ค่าธรรมเนียม
 • ค่าธรรมเนียมแรกเข้า 3,000 บาท
 • ค่าธรรมเนียมรายปี 2,000 บาท

หมายเหตุ: สำหรับค่าธรรมเนียมบริการการทำรายการคิดอัตราเดียวกับที่ลูกค้าได้รับจากการใช้งานผ่านศูนย์บริการธุรกิจต่างประเทศ


Black
Middle|Left
Left
HtmlBlock
31
Padding

รายละเอียดการสมัคร

คุณสมบัติ
 • ผู้ขอโอนเงินต้องมีบัญชีเงินฝากสกุลเงินบาทหรือเงินตราต่างประเทศกับธนาคาร
 • ผู้ขอโอนเงินต้องมีเอกสารหลักฐานประกอบการทำรายการตามหลักเกณฑ์ที่ธนาคารแห่งประเทศไทยกำหนด
 • ​หากมีความประสงค์ที่จะทำธุรกรรมเปิด Import Letter of Credit จะต้องมีวงเงินเพื่อการเปิด LC กับทางธนาคาร
เอกสารประกอบการสมัคร
​​
 • แบบฟอร์มสมัครใช้บริการ K-Trade Connect
 • ​​สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล กรมพัฒนาธุ​รกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ (ย้อนหลังไม่เกิน 3 เดือน)
 • สำเนาบัตรประชาชนหรือสำเนา passport ของ user ทุก level
 • สำเนาบัตรประชาชนหรือสำเนา passport ของผู้มีอำนาจลงนามตามหนังสือรับรอง
 • หนังสือมอบอำนาจ (กรณี user level Authorized ไม่มีชื่ออยู่ในหนังสือรับรอง)
เอกสารประกอบแบบฟอร์มขอเปลี่ยนแปลงการใช้บริการ​​
 • แบบฟอร์มขอเปลี่ยนแปลงการใช้บริการ K-Trade Connect​
 • สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ (ย้อนหลังไม่เกิน 3 เดือน)
 • สำเนาบัตรประชาชนหรือสำเนา passport ของ user
 • สำเนาบัตรประชาชนหรือสำเนา passport ของผู้มีอำนาจลงนามตามหนังสือรับรอง
 • ​​หนังสือมอบอำนาจ (กรณี user level Authorized ไม่มีชื่ออยู่ในหนังสือรับรอง)
ขั้นตอนการสมัคร
 1. กรอกใบคำขอใช้บริการ K-Trade Connect* โดยระบุข้อมูลผู้ใช้งานระบบและลำดับขั้นการอนุมัติมาพร้อมในใบคำขอใช้บริการ
 2. ส่งใบคำขอผ่านทางผู้จัดการความสัมพันธ์ลูกค้า
  ศูนย์บริการธุรกิจต่างประเทศ ธนาคารกสิกรไทย
 3. รับชื่อล็อกอินและรหัสผ่านทางอีเมลสำหรับเข้าใช้งานระบบ K-Trade Connect
 4. รับคู่มือการใช้งาน

เมื่อสมัครใช้บริการ K-Trade Connect แล้ว สามารถขอ
คำปรึกษาการทำรายการได้ที่ผู้ชำนาญการงานให้บริการธุรกิจต่างประเทศ (Trade Service Specialist)

หมายเหตุ:

* ขอคำแนะนำในการกรอกใบสมัครและขอคำปรึกษาเพิ่มเติม
สำหรับรายละเอียด K-Trade Connect ได้ที่ K-BIZ Contact Center 0-2888-8822


Black
Middle|Left
Left
None
32
Padding

คำถามที่พบบ่อย

K-Cash Connect Plus คืออะไร ?

K-Cash Connec​t Plus เป็นบริการ Online Banking สำหรับธุรกิจ เพื่อช่วยอำนวยความสะดวกในการจัดการระบบการเงิน ให้สามารถบริหารการเงินได้อย่างมีประสิทธิภาพ

K-Corporate Mobile Banking ใช้ Username และ Password เดียวกับ K-Cash Connect Plus ได้หรือไม่ ?

บริษัท และ กลุ่มบริษัทที่ต้องการทำธุรกรรมทางการเงินแบบ Online และ ทำรายการชำระเงิน รวมถึงการเรียกดูข้อมูลทางการเงินประเภทต่าง ๆ ได้สะดวก รวดเร็ว ยิ่งขึ้น

บริการออนไลน์ จำเป็นต้องลงแอพฯ ในโทรศัพท์หรือไม่ ?

K-Cash Connect Plus เป็นบริการ Online Banking สามารถใช้งานได้กับ Browser ได้ทุกประเภท โดยไม่จำเป็นต้องลงแอพฯ

​​​

Black
Middle|Left
Left
HtmlBlock
18
Padding
 

ออกแบบรายการทำธุรกรรม
ได้ด้วยตัวเอง

เพื่อจัดส่งให้กับผู้เกี่ยวข้อง ตามช่วงเวลาที่กำหนด

Black
Middle|Left
Left
None
 
Padding
Black
Middle|Left
Left
None
 
Padding
Black
Middle|Left
Left
None
 
Padding
Black
Middle|Left
Left
None
 
Padding
Black
Middle|Left
Left
None
 
Padding
Black
Middle|Left
Left
None
 
Padding
Black
Middle|Left
Left
None
 
Padding
Black
Middle|Left
Left