จองคิวเปิดบัญชีผ่าน Tablet (E-Signature) ทดสอบ Own Sandbox

 • ขั้นตอนที่ 1

  เลือกสาขา

 • ขั้นตอนที่ 2

  เลือกวัน/เวลา

 • ขั้นตอนที่ 3

  ข้อมูลผู้เปิดบัญชี

 • ขั้นตอนที่ 4

  สรุปผลการจอง

สาขาที่ต้องการเปิดบัญชี

เลือกวัน/เวลา ที่ต้องการเปิดบัญชี

เวลาทำการ จำนวนคิวที่ว่างคิวที่ว่าง สถานะ
เวลาทำการ จำนวนคิวที่ว่างคิวที่ว่าง สถานะ
เวลาทำการ จำนวนคิวที่ว่างคิวที่ว่าง สถานะ
เวลาทำการ จำนวนคิวที่ว่างคิวที่ว่าง สถานะ
เวลาทำการ จำนวนคิวที่ว่างคิวที่ว่าง สถานะ
เวลาทำการ จำนวนคิวที่ว่างคิวที่ว่าง สถานะ
เวลาทำการ จำนวนคิวที่ว่างคิวที่ว่าง สถานะ

ข้อมูลผู้เปิดบัญชี

จองเวลาเปิดบัญชีสำเร็จ

 • ชื่อ-นามสกุล

 • สาขา

 • วันที่

 • เวลา

 • รหัสการจอง

 • -

ธนาคารส่ง SMS ยืนยันการจองไปที่โทรศัพท์มือถือของคุณ กรุณานำไปแสดงที่สาขาในวัน/เวลาที่จอง พร้อมบัตรประชาชน หากไม่ได้รับ SMS ให้แจ้งชื่อ-นามสกุล วัน/เวลา ต่อเจ้าหน้าที่สาขา

*หลังจองคิวเปิดบัญชี จะไม่สามารถเปลี่ยนแปลงข้อมูลได้ หากต้องการเปลี่ยนสาขาหรือวัน/เวลา ต้องจองคิวผ่านระบบอีกครั้ง โดยไม่ตรงกับวันที่จองสำเร็จไปก่อนหน้านั้น

เพื่อความปลอดภัย กรุณาสวมหน้ากากในการติดต่อธนาคาร และปฏิบัติตามข้อแนะนำของเจ้าหน้าที่

กลับสู่หน้าหลัก
บริการทุกระดับประทับใจ