10/3/2565

ประกาศแจ้งปิดระบบ K-Trade Connect ในวันเสาร์ที่ 12 มีนาคม 2565 ถึงวันอาทิตย์ที่ 13 มีนาคม 2565

เนื่​องด้วยธนาคารทำการปรับปรุง Database Server ในส่วนของระบบ Trade Connect ซึ่งจะส่งผลกระทบกับระบบ K-Trade Connect ธนาคารจึงมีความจำเป็นต้องปิดระบบเป็นการชั่วคราว ในวันเสาร์ที่ 12 มีนาคม 2565 เวลา 23:00 น. ถึงวันอาทิตย์ที่ 13 มีนาคม 2565 เวลา 04:00 น. ซึ่งจะทำให้ท่านไม่สามารถใช้งานบริการ K-Trade Connect ในช่วงวันและเวลาดังกล่าวได้

ธนาคารฯ ขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้ และขอขอบพระคุณที่ท่านได้ให้ความไว้วางใจในบริการของธนาคารด้วยดีตลอดมา