25/9/2562

แจ้งปรับปรุงระบบ K-Corporate Connect

​​​​​​​​          ธนาคารกสิกรไทย จะมีการพัฒนาและปรับปรุงประสิทธิภาพระบบเพิ่มเติม จึงของดให้บริการชั่วคราว ตั้งแต่เวลา 21.30 น. ของวันเสาร์ที่ 19 ตุลาคม 2562 ถึงเวลา 09.30 น. ของวันอาทิตย์ที่ 20 ตุลาคม 2562

ผลิตภัณฑ์ / บริการที่งดให้บริการ ดังนี้​​​​​​
  1. ​Corporate User Managemen​​t
  2. K-Cash Connect Plus
  3. K-Trade Connect
  4. K CONNECT-FX
  5. K CONNECT-LG
  6. K Connect-Liquidity
  7. K CONNECT-Supply Chain

​​ธนาคารฯ ขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้ และขอขอบพระคุณที่ท่านได้ให้ความไว้วางใจในบริการของธนาคารด้วยดีตลอดมา​

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่ K-BIZ Contact Center โทร.02-8888822 ตลอด 24 ชั่วโมง