รหัสทรัพย์สิน ประเภท เนื้อที่ (ไร่ / ตร.ม.) ตำบล อำเภอ จังหวัด ราคาเสนอขายโดยประมาณ ราคาพิเศษ ชื่อโครงการ
03-66-00318 03 ทาวน์เฮ้าส์ 0-0-88.00 ช้างคลาน เมืองเชียงใหม่ เชียงใหม่ 11,000,000 9,000,000 เชียงใหม่แลนด์
03-88-04482 03 ทาวน์เฮ้าส์ 0-0-18.00 หนองจ๊อม สันทราย เชียงใหม่ 1,500,000 1,020,000 -