รหัสทรัพย์สิน ประเภท เนื้อที่ (ไร่ / ตร.ม.) ตำบล อำเภอ จังหวัด ราคาเสนอขายโดยประมาณ ราคาพิเศษ ชื่อโครงการ
03-88-03750 03 ทาวน์เฮ้าส์ 0-0-22.00 หมูสี ปากช่อง นครราชสีมา 3,800,000 2,840,000 บ้านทิว
03-88-03940 03 ทาวน์เฮ้าส์ 0-0-20.00 หัวทะเล เมืองนครราชสีมา นครราชสีมา 950,000 630,000 วรรณรัตน์