รหัสทรัพย์สิน ประเภท เนื้อที่ (ไร่ / ตร.ม.) ตำบล อำเภอ จังหวัด ราคาเสนอขายโดยประมาณ ราคาพิเศษ ชื่อโครงการ
03-66-00126 03 ทาวน์เฮ้าส์ 0-0-16.00 หนองปรือ บางละมุง ชลบุรี 1,900,000 1,700,000 ศิริมงคล
03-66-00386 03 ทาวน์เฮ้าส์ 0-0-23.00 คลองตำหรุ เมืองชลบุรี ชลบุรี 2,300,000 1,900,000 -
03-66-00401 03 ทาวน์เฮ้าส์ 0-1-0.00 หนองปลาไหล บางละมุง ชลบุรี 6,160,000 5,000,000 -
03-88-03913 03 ทาวน์เฮ้าส์ 0-0-37.00 หนองปรือ บางละมุง ชลบุรี 2,900,000 2,130,000 -
03-88-04004 03 ทาวน์เฮ้าส์ 0-0-36.10 สุรศักดิ์ ศรีราชา ชลบุรี 1,885,000 1,510,000 อำนวยพร 2
03-88-04246 03 ทาวน์เฮ้าส์ 0-0-46.00 หนองปรือ บางละมุง ชลบุรี 3,150,000 2,340,000 แสนสุขทาวน์
03-88-04399 03 ทาวน์เฮ้าส์ 0-0-24.30 หนองขาม ศรีราชา ชลบุรี 1,350,000 1,080,000 ธณวรรณ
03-88-04443 03 ทาวน์เฮ้าส์ 0-0-12.00 นาเกลือ บางละมุง ชลบุรี 1,265,000 720,000 -
03-88-04579 03 ทาวน์เฮ้าส์ 0-0-35.00 บ่อวิน ศรีราชา ชลบุรี 1,840,000 1,280,000 เอ็กซ์เซล โมเดิร์นโฮม