รหัสทรัพย์สิน ประเภท เนื้อที่ (ไร่ / ตร.ม.) ตำบล อำเภอ จังหวัด ราคาเสนอขายโดยประมาณ ราคาพิเศษ ชื่อโครงการ
03-88-04362 03 ทาวน์เฮ้าส์ 0-0-20.00 ไผ่ลิง พระนครศรีอยุธยา พระนครศรีอยุธยา 1,800,000 1,210,000 -