รหัสทรัพย์สิน ประเภท เนื้อที่ (ไร่ / ตร.ม.) ตำบล อำเภอ จังหวัด ราคาเสนอขายโดยประมาณ ราคาพิเศษ ชื่อโครงการ
03-66-00388 03 ทาวน์เฮ้าส์ 0-0-17.80 บางขะแยง เมืองปทุมธานี ปทุมธานี 1,570,000 1,300,000 โนโว วิลล์
03-88-03421 03 ทาวน์เฮ้าส์ 0-0-21.30 บึงคำพร้อย ลำลูกกา ปทุมธานี 1,100,000 720,000 แพรมาพร ลำลูกกา คลอง 7
03-88-03878 03 ทาวน์เฮ้าส์ 0-0-44.60 คลองหนึ่ง คลองหลวง ปทุมธานี 2,400,000 1,640,000 ไทยธานี
03-88-03955 03 ทาวน์เฮ้าส์ 0-0-31.30 บึงคำพร้อย ลำลูกกา ปทุมธานี 1,400,000 1,050,000 แพรมาพร ลำลูกกาคลอง 7
03-88-04196 03 ทาวน์เฮ้าส์ 0-0-20.00 ลาดสวาย ลำลูกกา ปทุมธานี 1,350,000 920,000 ธนารมณ์
03-88-04203 03 ทาวน์เฮ้าส์ 0-0-21.40 ประชาธิปัตย์ ธัญบุรี ปทุมธานี 1,800,000 1,410,000 พฤกษาวิลล์ รังสิต - องครักษ์
03-88-04204 03 ทาวน์เฮ้าส์ 0-0-21.40 ประชาธิปัตย์ ธัญบุรี ปทุมธานี 1,950,000 1,520,000 พฤกษาวิลล์ รังสิต - องครักษ์
03-88-04211 03 ทาวน์เฮ้าส์ 0-0-18.00 บึงน้ำรักษ์ ธัญบุรี ปทุมธานี 800,000 560,000 แพรมาพร คลอง 11
03-88-04212 03 ทาวน์เฮ้าส์ 0-0-28.90 ประชาธิปัตย์ ธัญบุรี ปทุมธานี 2,200,000 1,710,000 พฤกษาวิลล์ 16 รังสิต - องครักษ์
03-88-04324 03 ทาวน์เฮ้าส์ 0-0-16.00 คลองสอง คลองหลวง ปทุมธานี 1,300,000 1,020,000 วี วิลเลจ