รหัสทรัพย์สิน ประเภท เนื้อที่ (ไร่ / ตร.ม.) ตำบล อำเภอ จังหวัด ราคาเสนอขายโดยประมาณ ราคาพิเศษ ชื่อโครงการ
03-66-00358 03 ทาวน์เฮ้าส์ 0-0-20.50 ไทรน้อย ไทรน้อย นนทบุรี 2,000,000 1,600,000 เดอะคัลเลอร์ส พรีเมี่ยม กาญจนาภิเษก-ราชพฤกษ์ (เฟส 3)
03-88-03623 03 ทาวน์เฮ้าส์ 0-0-27.00 ปากเกร็ด ปากเกร็ด นนทบุรี 2,500,000 1,720,000 การเคหะนนทบุรี (ซ.14/2)
03-88-03796 03 ทาวน์เฮ้าส์ 0-0-44.50 ปากเกร็ด ปากเกร็ด นนทบุรี 6,400,000 4,860,000 บ้านทองดี
03-88-04214 03 ทาวน์เฮ้าส์ 0-0-24.30 บางรักพัฒนา บางบัวทอง นนทบุรี 2,300,000 1,710,000 บัวทองธานี พาร์ควิลล์ 7
03-88-04216 03 ทาวน์เฮ้าส์ 0-0-25.00 บ้านใหม่ ปากเกร็ด นนทบุรี 3,150,000 2,120,000 ลูกกอล์ฟ (ซ.1)
03-88-04313 03 ทาวน์เฮ้าส์ 0-0-18.70 บ้านใหม่ ปากเกร็ด นนทบุรี 2,550,000 1,890,000 พฤกษาวิลล์ 65/1(ศรีสมาน)
03-88-04334 03 ทาวน์เฮ้าส์ 0-0-28.00 บางแม่นาง บางใหญ่ นนทบุรี 1,500,000 1,170,000 พฤกษา 18/1
03-88-04442 03 ทาวน์เฮ้าส์ 0-0-34.50 บางแม่นาง บางใหญ่ นนทบุรี 1,850,000 1,480,000 บ้านพฤกษา บางใหญ่
03-88-04489 03 ทาวน์เฮ้าส์ 0-0-32.70 บางขนุน บางกรวย นนทบุรี 4,200,000 3,360,000 เดอะคลัสเตอร์วิลล์ 3