รหัสทรัพย์สิน ประเภท เนื้อที่ (ไร่ / ตร.ม.) ตำบล อำเภอ จังหวัด ราคาเสนอขายโดยประมาณ ราคาพิเศษ ชื่อโครงการ
02-88-02731 02 บ้านเดี่ยว 0-0-35.00 เปียน สะบ้าย้อย สงขลา 268,000 130,000 -
02-88-02762 02 บ้านเดี่ยว 0-0-35.00 เปียน สะบ้าย้อย สงขลา 285,000 130,000 -
02-88-02773 02 บ้านเดี่ยว 1-0-0.00 ทุ่งพอ สะบ้าย้อย สงขลา 930,000 420,000 -
02-88-03379 02 บ้านเดี่ยว 0-1-73.00 เปียน สะบ้าย้อย สงขลา 1,548,000 700,000 -
02-88-06562 02 บ้านเดี่ยว 0-0-71.00 ควนลัง หาดใหญ่ สงขลา 5,315,000 3,960,000 ประกายทอง (เฟส 2)
02-88-07875 02 บ้านเดี่ยว 0-1-9.70 คอหงส์ หาดใหญ่ สงขลา 4,483,000 2,620,000 -
02-88-08054 02 บ้านเดี่ยว 0-2-20.20 หาดใหญ่ หาดใหญ่ สงขลา 17,282,000 12,070,000 -
02-88-08073 02 บ้านเดี่ยว 0-3-7.70 กำแพงเพชร รัตภูมิ สงขลา 12,635,000 9,350,000 -
02-88-08177 02 บ้านเดี่ยว 0-1-96.00 ปากแตระ ระโนด สงขลา 1,580,000 980,000 -
02-88-08475 02 บ้านเดี่ยว 1-3-67.00 ท่าม่วง เทพา สงขลา 1,154,000 800,000 -