รหัสทรัพย์สิน ประเภท เนื้อที่ (ไร่ / ตร.ม.) ตำบล อำเภอ จังหวัด ราคาเสนอขายโดยประมาณ ราคาพิเศษ ชื่อโครงการ
02-88-05872 02 บ้านเดี่ยว 1-3-55.30 บ่อผุด เกาะสมุย สุราษฎร์ธานี 21,581,000 14,030,000 -
02-88-06691 02 บ้านเดี่ยว 40-0-24.00 ท่าทอง กาญจนดิษฐ์ สุราษฎร์ธานี 12,867,000 8,530,000 -
02-88-06965 02 บ้านเดี่ยว 7-3-62.80 ทุ่งหลวง เวียงสระ สุราษฎร์ธานี 10,376,000 7,050,000 -
02-88-07268 02 บ้านเดี่ยว 0-1-99.00 มะเร็ต เกาะสมุย สุราษฎร์ธานี 6,383,000 4,670,000 -
02-88-07495 02 บ้านเดี่ยว 3-0-77.00 ทุ่งหลวง เวียงสระ สุราษฎร์ธานี 7,709,000 5,320,000 -
02-88-07782 02 บ้านเดี่ยว 0-0-61.90 มะขามเตี้ย เมืองสุราษฎร์ธานี สุราษฎร์ธานี 2,400,000 1,660,000 สวยขุนทะเล เฟส 6
02-88-08011 02 บ้านเดี่ยว 0-0-60.00 มะขามเตี้ย เมืองสุราษฎร์ธานี สุราษฎร์ธานี 4,970,000 3,970,000 ศุขเจริญ (โครงการพูลสุข 1)
02-88-08238 02 บ้านเดี่ยว 0-3-20.00 ทุ่งหลวง เวียงสระ สุราษฎร์ธานี 6,101,000 4,750,000 -
02-88-08442 02 บ้านเดี่ยว 0-1-24.00 ช้างขวา กาญจนดิษฐ์ สุราษฎร์ธานี 2,103,000 1,640,000 -
02-88-08756 02 บ้านเดี่ยว 0-0-89.40 บางสวรรค์ พระแสง สุราษฎร์ธานี 1,473,000 1,120,000 -