รหัสทรัพย์สิน ประเภท เนื้อที่ (ไร่ / ตร.ม.) ตำบล อำเภอ จังหวัด ราคาเสนอขายโดยประมาณ ราคาพิเศษ ชื่อโครงการ
02-66-00293 02 บ้านเดี่ยว 0-0-36.00 ราไวย์ เมืองภูเก็ต ภูเก็ต 3,000,000 2,400,000 ปฏักวิลล่า (เฟส 1)
02-66-00926 02 บ้านเดี่ยว 0-0-81.00 ราไวย์ เมืองภูเก็ต ภูเก็ต 7,430,000 5,500,000 -
02-66-00993 02 บ้านเดี่ยว 0-0-58.00 ศรีสุนทร ถลาง ภูเก็ต 5,300,000 4,700,000 ศุภาลัย ฮิลล์
02-88-06912 02 บ้านเดี่ยว 0-0-51.60 รัษฎา เมืองภูเก็ต ภูเก็ต 6,163,000 4,690,000 ศรีสุชาติแกรนด์วิว 2
02-88-07116 02 บ้านเดี่ยว 0-0-77.00 ฉลอง เมืองภูเก็ต ภูเก็ต 6,870,000 4,750,000 จันทราป่าหลาย 3
02-88-08058 02 บ้านเดี่ยว 0-0-88.00 ราไวย์ เมืองภูเก็ต ภูเก็ต 3,887,000 3,110,000 -
02-88-09246 02 บ้านเดี่ยว 0-0-67.40 รัษฎา เมืองภูเก็ต ภูเก็ต 5,000,000 3,700,000 ท้อปแลนด์ - รัษฎา
02-88-09276 02 บ้านเดี่ยว 0-0-54.70 ศรีสุนทร ถลาง ภูเก็ต 3,900,000 2,700,000 เคหะชุมชนภูเก็ต 2
02-88-10000 02 บ้านเดี่ยว 0-0-63.90 ราไวย์ เมืองภูเก็ต ภูเก็ต 5,100,000 4,080,000 ปฏักวิลล่า