รหัสทรัพย์สิน ประเภท เนื้อที่ (ไร่ / ตร.ม.) ตำบล อำเภอ จังหวัด ราคาเสนอขายโดยประมาณ ราคาพิเศษ ชื่อโครงการ
02-88-06756 02 บ้านเดี่ยว 1-3-96.20 ลานสกา ลานสกา นครศรีธรรมราช 2,113,000 1,380,000 -
02-88-07301 02 บ้านเดี่ยว 28-1-45.00 นาไม้ไผ่ ทุ่งสง นครศรีธรรมราช 9,301,000 5,530,000 -
02-88-07305 02 บ้านเดี่ยว 0-0-59.00 ละอาย ฉวาง นครศรีธรรมราช 552,000 420,000 -
02-88-07812 02 บ้านเดี่ยว 6-2-8.00 ชะอวด ชะอวด นครศรีธรรมราช 5,267,000 3,420,000 -
02-88-08087 02 บ้านเดี่ยว 0-2-19.00 ร่อนพิบูลย์ ร่อนพิบูลย์ นครศรีธรรมราช 2,279,000 1,660,000 -
02-88-08149 02 บ้านเดี่ยว 14-0-63.00 หินตก ร่อนพิบูลย์ นครศรีธรรมราช 18,953,000 14,730,000 -
02-88-08323 02 บ้านเดี่ยว 0-3-78.90 ทอนหงส์ พรหมคีรี นครศรีธรรมราช 4,840,000 3,770,000 -
02-88-08390 02 บ้านเดี่ยว 1-3-10.90 ร่อนพิบูลย์ ร่อนพิบูลย์ นครศรีธรรมราช 7,053,000 5,480,000 -
02-88-08841 02 บ้านเดี่ยว 1-0-50.00 ท้องเนียน ขนอม นครศรีธรรมราช 7,405,000 5,750,000 -
02-88-08971 02 บ้านเดี่ยว 0-0-42.10 ปากแพรก ทุ่งสง นครศรีธรรมราช 1,654,000 1,220,000 -