รหัสทรัพย์สิน ประเภท เนื้อที่ (ไร่ / ตร.ม.) ตำบล อำเภอ จังหวัด ราคาเสนอขายโดยประมาณ ราคาพิเศษ ชื่อโครงการ
02-66-01061 02 บ้านเดี่ยว 0-1-12.00 ทับใต้ หัวหิน ประจวบคีรีขันธ์ 3,630,000 2,800,000 ดุสิตา เลคไซด์
02-88-04318 02 บ้านเดี่ยว 0-0-50.00 ศิลาลอย สามร้อยยอด ประจวบคีรีขันธ์ 834,000 350,000 -
02-88-04738 02 บ้านเดี่ยว 0-3-6.70 หัวหิน หัวหิน ประจวบคีรีขันธ์ 9,167,000 4,583,500 หัวหิน ไฮแลนด์ ซีวิว
02-88-05790 02 บ้านเดี่ยว 0-1-28.50 หัวหิน หัวหิน ประจวบคีรีขันธ์ 4,825,000 2,895,000 หัวหิน เอมเมอรัลด์ ฮิลล์
02-88-06118 02 บ้านเดี่ยว 0-0-99.00 ทับใต้ หัวหิน ประจวบคีรีขันธ์ 1,600,000 850,000 สวัสดิการศูนย์ทหารราบ
02-88-06260 02 บ้านเดี่ยว 0-2-24.00 กุยบุรี กุยบุรี ประจวบคีรีขันธ์ 792,000 440,000 -
02-88-06781 02 บ้านเดี่ยว 0-0-69.10 หัวหิน หัวหิน ประจวบคีรีขันธ์ 3,000,000 2,070,000 ชุติกาญจน์
02-88-06993 02 บ้านเดี่ยว 0-1-34.40 หนองแก หัวหิน ประจวบคีรีขันธ์ 7,466,000 5,470,000 ทวีปแลนด์
02-88-07283 02 บ้านเดี่ยว 1-1-33.00 ทับสะแก ทับสะแก ประจวบคีรีขันธ์ 1,657,000 1,130,000 -
02-88-07562 02 บ้านเดี่ยว 1-0-58.70 ทับสะแก ทับสะแก ประจวบคีรีขันธ์ 4,370,000 2,940,000 -