รหัสทรัพย์สิน ประเภท เนื้อที่ (ไร่ / ตร.ม.) ตำบล อำเภอ จังหวัด ราคาเสนอขายโดยประมาณ ราคาพิเศษ ชื่อโครงการ
02-66-01133 02 บ้านเดี่ยว 0-0-71.70 พันท้ายนรสิงห์ เมืองสมุทรสาคร สมุทรสาคร 4,300,000 3,700,000 ศุภาลัย เบลล่า
02-88-06360 02 บ้านเดี่ยว 0-3-50.50 บางโทรัด เมืองสมุทรสาคร สมุทรสาคร 9,443,000 5,720,000 -
02-88-06542 02 บ้านเดี่ยว 0-1-20.00 โคกขาม เมืองสมุทรสาคร สมุทรสาคร 8,431,000 5,290,000 เบญจทรัพย์นคร โครงการ 2
02-88-06986 02 บ้านเดี่ยว 0-1-0.00 โคกขาม เมืองสมุทรสาคร สมุทรสาคร 2,272,000 1,650,000 สามสี
02-88-07603 02 บ้านเดี่ยว 0-1-20.00 คลองตัน บ้านแพ้ว สมุทรสาคร 2,260,000 1,640,000 เลิศอำพร
02-88-07870 02 บ้านเดี่ยว 2-2-35.00 โคกขาม เมืองสมุทรสาคร สมุทรสาคร 25,699,000 20,540,000 คินตา พาวิลเลียน
02-88-08406 02 บ้านเดี่ยว 0-0-55.20 พันท้ายนรสิงห์ เมืองสมุทรสาคร สมุทรสาคร 3,800,000 2,820,000 พฤกษาวิลเลจ 6
02-88-08880 02 บ้านเดี่ยว 0-0-81.00 พันท้ายนรสิงห์ เมืองสมุทรสาคร สมุทรสาคร 4,800,000 3,560,000 ศุภาลัย ออร์คิดปาร์ค 3 พระราม 2
02-88-08986 02 บ้านเดี่ยว 0-0-50.80 บางน้ำจืด เมืองสมุทรสาคร สมุทรสาคร 3,000,000 2,380,000 บุรีรมย์
02-88-09143 02 บ้านเดี่ยว 0-0-51.00 พันท้ายนรสิงห์ เมืองสมุทรสาคร สมุทรสาคร 2,600,000 1,860,000 วิเศษสุขนคร 19