รหัสทรัพย์สิน ประเภท เนื้อที่ (ไร่ / ตร.ม.) ตำบล อำเภอ จังหวัด ราคาเสนอขายโดยประมาณ ราคาพิเศษ ชื่อโครงการ
02-88-08042 02 บ้านเดี่ยว 0-3-29.00 ดอนแฝก นครชัยศรี นครปฐม 8,230,000 6,590,000 -
02-88-09096 02 บ้านเดี่ยว 0-1-34.00 บางแขม เมืองนครปฐม นครปฐม 7,389,000 5,630,000 -
02-88-09176 02 บ้านเดี่ยว 2-3-8.40 สระกะเทียม เมืองนครปฐม นครปฐม 3,934,000 2,910,000 -
02-88-09199 02 บ้านเดี่ยว 7-1-32.00 นครปฐม เมืองนครปฐม นครปฐม 12,943,000 9,930,000 -
02-88-09244 02 บ้านเดี่ยว 1-1-82.00 ห้วยขวาง กำแพงแสน นครปฐม 2,588,000 2,050,000 -
02-88-09493 02 บ้านเดี่ยว 1-0-9.00 ท่าตลาด สามพราน นครปฐม 11,771,000 7,740,000 -
02-88-09934 02 บ้านเดี่ยว 2-3-46.00 วังน้ำเขียว กำแพงแสน นครปฐม 5,106,000 3,830,000 -
02-88-10143 02 บ้านเดี่ยว 0-0-67.10 บางกระทึก สามพราน นครปฐม 5,118,000 3,560,000 พรทวี บ้านวิวสวน