รหัสทรัพย์สิน ประเภท เนื้อที่ (ไร่ / ตร.ม.) ตำบล อำเภอ จังหวัด ราคาเสนอขายโดยประมาณ ราคาพิเศษ ชื่อโครงการ
02-88-05666 02 บ้านเดี่ยว 0-1-0.00 เบิกไพร บ้านโป่ง ราชบุรี 1,340,000 740,000 -
02-88-05705 02 บ้านเดี่ยว 0-1-20.00 จอมบึง จอมบึง ราชบุรี 1,508,000 829,400 ชิดพงษ์
02-88-06648 02 บ้านเดี่ยว 0-0-34.20 เจดีย์หัก เมืองราชบุรี ราชบุรี 1,616,000 1,120,000 บ้านเมืองราช
02-88-07198 02 บ้านเดี่ยว 0-0-83.90 จอมบึง จอมบึง ราชบุรี 1,017,000 630,000 มารวยวิลล่า
02-88-07820 02 บ้านเดี่ยว 0-2-94.00 ท่าผา บ้านโป่ง ราชบุรี 1,224,000 740,000 -
02-88-08135 02 บ้านเดี่ยว 0-3-0.00 ลาดบัวขาว บ้านโป่ง ราชบุรี 3,262,000 2,260,000 -
02-88-08386 02 บ้านเดี่ยว 0-1-62.00 วัดแก้ว บางแพ ราชบุรี 651,000 430,000 -
02-88-08588 02 บ้านเดี่ยว 0-3-93.00 หินกอง เมืองราชบุรี ราชบุรี 929,000 650,000 -
02-88-08814 02 บ้านเดี่ยว 0-0-84.00 วังมะนาว ปากท่อ ราชบุรี 435,000 290,000 -
02-88-09629 02 บ้านเดี่ยว 0-2-0.00 ดอนตะโก เมืองราชบุรี ราชบุรี 9,152,000 6,600,000 -