รหัสทรัพย์สิน ประเภท เนื้อที่ (ไร่ / ตร.ม.) ตำบล อำเภอ จังหวัด ราคาเสนอขายโดยประมาณ ราคาพิเศษ ชื่อโครงการ
02-66-01306 02 บ้านเดี่ยว 1-0-86.40 วัดจันทร์ เมืองพิษณุโลก พิษณุโลก 15,512,000 12,000,000 -
02-88-07145 02 บ้านเดี่ยว 0-1-70.00 สนามคลี บางกระทุ่ม พิษณุโลก 450,000 310,000 -
02-88-07164 02 บ้านเดี่ยว 0-1-43.90 บ้านคลอง เมืองพิษณุโลก พิษณุโลก 4,200,000 2,590,000 -
02-88-07511 02 บ้านเดี่ยว 0-0-52.00 ในเมือง เมืองพิษณุโลก พิษณุโลก 2,011,000 1,240,000 -
02-88-07961 02 บ้านเดี่ยว 0-2-63.70 นครป่าหมาก บางกระทุ่ม พิษณุโลก 2,489,000 1,980,000 -
02-88-08047 02 บ้านเดี่ยว 0-2-38.00 บางระกำ บางระกำ พิษณุโลก 1,845,000 1,470,000 -
02-88-08048 02 บ้านเดี่ยว 0-1-0.00 บางระกำ บางระกำ พิษณุโลก 672,000 540,000 -
02-88-08276 02 บ้านเดี่ยว 0-2-21.20 หัวรอ เมืองพิษณุโลก พิษณุโลก 4,696,000 3,480,000 -
02-88-08670 02 บ้านเดี่ยว 0-1-36.10 ท่าช้าง พรหมพิราม พิษณุโลก 1,198,000 920,000 -
02-88-08866 02 บ้านเดี่ยว 4-1-50.00 ตลุกเทียม พรหมพิราม พิษณุโลก 5,003,000 3,560,000 -