รหัสทรัพย์สิน ประเภท เนื้อที่ (ไร่ / ตร.ม.) ตำบล อำเภอ จังหวัด ราคาเสนอขายโดยประมาณ ราคาพิเศษ ชื่อโครงการ
02-88-05240 02 บ้านเดี่ยว 3-1-55.00 สระแก้ว ลาดยาว นครสวรรค์ 3,219,000 1,770,000 -
02-88-05927 02 บ้านเดี่ยว 0-3-86.00 ตาคลี ตาคลี นครสวรรค์ 541,000 350,000 -
02-88-06332 02 บ้านเดี่ยว 2-0-0.00 หนองกระโดน เมืองนครสวรรค์ นครสวรรค์ 1,083,000 650,000 -
02-88-06671 02 บ้านเดี่ยว 0-1-1.40 หนองกรด เมืองนครสวรรค์ นครสวรรค์ 710,000 420,000 -
02-88-06949 02 บ้านเดี่ยว 0-1-20.00 สร้อยทอง ตาคลี นครสวรรค์ 587,000 390,000 -
02-88-07802 02 บ้านเดี่ยว 0-3-32.00 นาขอม ไพศาลี นครสวรรค์ 574,000 370,000 -
02-88-07882 02 บ้านเดี่ยว 0-1-20.00 บ้านไร่ ลาดยาว นครสวรรค์ 1,940,000 1,380,000 -
02-88-07993 02 บ้านเดี่ยว 0-2-5.00 ท่าตะโก ท่าตะโก นครสวรรค์ 849,000 560,000 -
02-88-08206 02 บ้านเดี่ยว 0-0-63.50 หนองนมวัว ลาดยาว นครสวรรค์ 1,229,000 850,000 ศรีมาย
02-88-08911 02 บ้านเดี่ยว 0-1-3.00 ตาคลี ตาคลี นครสวรรค์ 274,000 190,000 บ้านสวนรีสอร์ท