รหัสทรัพย์สิน ประเภท เนื้อที่ (ไร่ / ตร.ม.) ตำบล อำเภอ จังหวัด ราคาเสนอขายโดยประมาณ ราคาพิเศษ ชื่อโครงการ
02-88-05831 02 บ้านเดี่ยว 6-3-90.00 แม่สาย แม่สาย เชียงราย 19,271,000 13,530,000 ทิมเบอร์ลอด์จ เลจ รีสอร์ท
02-88-06695 02 บ้านเดี่ยว 0-1-68.80 สันติสุข พาน เชียงราย 424,000 260,000 -
02-88-06739 02 บ้านเดี่ยว 1-1-47.00 โป่งผา แม่สาย เชียงราย 15,506,000 10,060,000 -
02-88-06806 02 บ้านเดี่ยว 0-0-75.00 เวียงชัย เวียงชัย เชียงราย 921,000 570,000 -
02-88-07421 02 บ้านเดี่ยว 0-2-0.00 เกาะช้าง แม่สาย เชียงราย 1,068,000 760,000 -
02-88-07650 02 บ้านเดี่ยว 0-0-50.00 เวียงพางคำ แม่สาย เชียงราย 2,054,000 1,420,000 -
02-88-07966 02 บ้านเดี่ยว 0-0-50.00 ดอยลาน เมืองเชียงราย เชียงราย 868,000 700,000 -
02-88-07973 02 บ้านเดี่ยว 0-1-96.00 แม่กรณ์ เมืองเชียงราย เชียงราย 3,601,000 2,800,000 -
02-88-08096 02 บ้านเดี่ยว 5-0-82.00 จันจว้าใต้ แม่จัน เชียงราย 8,177,000 5,930,000 -
02-88-08105 02 บ้านเดี่ยว 0-2-2.00 ดอนศิลา เวียงชัย เชียงราย 1,688,000 1,230,000 -