รหัสทรัพย์สิน ประเภท เนื้อที่ (ไร่ / ตร.ม.) ตำบล อำเภอ จังหวัด ราคาเสนอขายโดยประมาณ ราคาพิเศษ ชื่อโครงการ
02-66-00603 02 บ้านเดี่ยว 0-1-73.60 หนองควาย หางดง เชียงใหม่ 12,440,000 9,500,000 -
02-66-01033 02 บ้านเดี่ยว 0-0-39.90 แม่ปูคา สันกำแพง เชียงใหม่ 2,900,000 2,200,000 เดอ เออ บานา 6
02-66-01280 02 บ้านเดี่ยว 0-3-7.00 ตลาดขวัญ ดอยสะเก็ด เชียงใหม่ 4,430,000 3,900,000 ล้านนา เลควิว
02-88-05715 02 บ้านเดี่ยว 0-1-5.00 ทรายมูล สันกำแพง เชียงใหม่ 1,539,000 920,000 บ้านทรายมูล
02-88-05984 02 บ้านเดี่ยว 0-1-52.00 สันผักหวาน หางดง เชียงใหม่ 3,893,000 2,340,000 สวนจิรัชญา
02-88-06025 02 บ้านเดี่ยว 0-1-38.40 หนองหาร สันทราย เชียงใหม่ 1,561,000 1,020,000 -
02-88-06930 02 บ้านเดี่ยว 0-1-55.00 ริมเหนือ แม่ริม เชียงใหม่ 2,704,000 1,730,000 -
02-88-07006 02 บ้านเดี่ยว 6-0-88.00 หนองแหย่ง สันทราย เชียงใหม่ 8,038,000 5,220,000 -
02-88-07287 02 บ้านเดี่ยว 0-2-45.00 แม่นาวาง แม่อาย เชียงใหม่ 2,539,000 1,760,000 -
02-88-07293 02 บ้านเดี่ยว 0-0-55.00 หนองควาย หางดง เชียงใหม่ 1,490,000 1,090,000 วิวดอย วิลเลจ