รหัสทรัพย์สิน ประเภท เนื้อที่ (ไร่ / ตร.ม.) ตำบล อำเภอ จังหวัด ราคาเสนอขายโดยประมาณ ราคาพิเศษ ชื่อโครงการ
02-66-01231 02 บ้านเดี่ยว 0-2-64.00 ศรีสุทโธ บ้านดุง อุดรธานี 6,740,000 3,900,000 -
02-66-01286 02 บ้านเดี่ยว 0-0-88.00 เชียงพิณ เมืองอุดรธานี อุดรธานี 1,330,000 1,000,000 ชุมชนบ้านนาคลอง
02-88-02851 02 บ้านเดี่ยว 0-1-94.00 กลางใหญ่ บ้านผือ อุดรธานี 916,000 412,200 -
02-88-05436 02 บ้านเดี่ยว 0-0-97.50 หนองขอนกว้าง เมืองอุดรธานี อุดรธานี 1,509,000 910,000 ชุมชนบ้านนาทราย
02-88-07189 02 บ้านเดี่ยว 0-1-0.00 บ้านเลื่อม เมืองอุดรธานี อุดรธานี 4,852,000 3,350,000 ชุมชนบ้านแสงทอง
02-88-07792 02 บ้านเดี่ยว 0-0-45.00 โพนสูง บ้านดุง อุดรธานี 627,000 440,000 ชุมชนบ้านโพนสูง
02-88-07801 02 บ้านเดี่ยว 0-1-4.00 บ้านธาตุ เพ็ญ อุดรธานี 718,000 500,000 ชุมชนบ้านนิคม
02-88-07937 02 บ้านเดี่ยว 0-2-64.00 เมืองพาน บ้านผือ อุดรธานี 864,000 600,000 ชุมชนบ้านหนองกาลึม
02-88-08633 02 บ้านเดี่ยว 0-1-55.00 โพนสูง บ้านดุง อุดรธานี 923,000 650,000 ชุมชนบ้านโพนสูงน้อย
02-88-08699 02 บ้านเดี่ยว 1-0-56.00 สร้อยพร้าว หนองหาน อุดรธานี 716,000 530,000 ชุมชนบ้านเหล่าหว้า