รหัสทรัพย์สิน ประเภท เนื้อที่ (ไร่ / ตร.ม.) ตำบล อำเภอ จังหวัด ราคาเสนอขายโดยประมาณ ราคาพิเศษ ชื่อโครงการ
02-88-04014 02 บ้านเดี่ยว 0-0-83.00 หนองโก กระนวน ขอนแก่น 1,606,000 780,000 -
02-88-05314 02 บ้านเดี่ยว 0-0-20.00 เมืองเพีย บ้านไผ่ ขอนแก่น 655,000 393,000 -
02-88-05387 02 บ้านเดี่ยว 0-1-0.60 ในเมือง เมืองขอนแก่น ขอนแก่น 2,836,000 1,701,600 -
02-88-05897 02 บ้านเดี่ยว 0-0-64.20 คำแคน มัญจาคีรี ขอนแก่น 635,000 370,000 -
02-88-06457 02 บ้านเดี่ยว 0-0-78.50 เมืองเก่า เมืองขอนแก่น ขอนแก่น 3,900,000 2,570,000 แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ พาร์ค ขอนแก่น
02-88-06611 02 บ้านเดี่ยว 0-0-43.00 บ้านโคก โคกโพธิ์ไชย ขอนแก่น 320,000 200,000 -
02-88-06644 02 บ้านเดี่ยว 0-0-46.00 หนองไผ่ ชุมแพ ขอนแก่น 891,000 580,000 -
02-88-06988 02 บ้านเดี่ยว 0-0-99.00 โนนพะยอม ชนบท ขอนแก่น 1,323,000 980,000 -
02-88-07016 02 บ้านเดี่ยว 0-0-57.00 ห้วยโจด กระนวน ขอนแก่น 747,000 470,000 -
02-88-07313 02 บ้านเดี่ยว 2-2-1.00 โนนพะยอม ชนบท ขอนแก่น 2,054,000 1,420,000 -