รหัสทรัพย์สิน ประเภท เนื้อที่ (ไร่ / ตร.ม.) ตำบล อำเภอ จังหวัด ราคาเสนอขายโดยประมาณ ราคาพิเศษ ชื่อโครงการ
02-88-05745 02 บ้านเดี่ยว 0-1-42.00 นาส่วง เดชอุดม อุบลราชธานี 639,000 320,000 -
02-88-06463 02 บ้านเดี่ยว 0-1-25.00 กลาง เดชอุดม อุบลราชธานี 1,562,000 1,120,000 โนนสุขสันต์
02-88-06464 02 บ้านเดี่ยว 0-1-2.00 สมสะอาด เดชอุดม อุบลราชธานี 394,000 230,000 โนนสนาม ม.6
02-88-06521 02 บ้านเดี่ยว 0-0-59.00 เขมราฐ เขมราฐ อุบลราชธานี 401,000 250,000 ห้วยยาง
02-88-06522 02 บ้านเดี่ยว 0-1-19.00 เขมราฐ เขมราฐ อุบลราชธานี 587,000 350,000 ห้วยยาง
02-88-06723 02 บ้านเดี่ยว 0-3-87.00 ธาตุ วารินชำราบ อุบลราชธานี 4,374,000 2,760,000
02-88-07441 02 บ้านเดี่ยว 0-1-86.00 ธาตุ วารินชำราบ อุบลราชธานี 1,209,000 760,000 -
02-88-08370 02 บ้านเดี่ยว 0-1-24.00 ค้อน้อย สำโรง อุบลราชธานี 460,000 320,000 ชุมชนบ้านอาเลา
02-88-08508 02 บ้านเดี่ยว 0-1-11.00 ค้อน้อย สำโรง อุบลราชธานี 349,000 250,000 ชุมชนบ้านอาเลา
02-88-08509 02 บ้านเดี่ยว 1-0-61.00 โขงเจียม โขงเจียม อุบลราชธานี 410,000 280,000 -