รหัสทรัพย์สิน ประเภท เนื้อที่ (ไร่ / ตร.ม.) ตำบล อำเภอ จังหวัด ราคาเสนอขายโดยประมาณ ราคาพิเศษ ชื่อโครงการ
02-88-06734 02 บ้านเดี่ยว 1-0-91.00 ท่าลาด ชุมพวง นครราชสีมา 1,224,000 850,000 ชุมชนบ้านโคกตอง
02-88-07050 02 บ้านเดี่ยว 0-1-33.00 โพธิ์กลาง เมืองนครราชสีมา นครราชสีมา 6,217,000 3,560,000 -
02-88-07255 02 บ้านเดี่ยว 0-2-2.00 โพธิ์กลาง เมืองนครราชสีมา นครราชสีมา 4,066,000 2,950,000 -
02-88-07442 02 บ้านเดี่ยว 2-2-39.00 ท่าลาด ชุมพวง นครราชสีมา 1,330,000 790,000 ชุมชนบ้านหนองตะคอง
02-88-08104 02 บ้านเดี่ยว 13-2-20.00 สูงเนิน สูงเนิน นครราชสีมา 41,943,000 32,590,000 -
02-88-08151 02 บ้านเดี่ยว 0-0-45.00 ปากช่อง ปากช่อง นครราชสีมา 1,500,000 1,040,000 โครงการพิมพาราม
02-88-08156 02 บ้านเดี่ยว 0-1-87.00 ปากช่อง ปากช่อง นครราชสีมา 5,479,000 4,060,000 โครงการฮอลิเดย์ปาร์ค เขาใหญ่
02-88-08158 02 บ้านเดี่ยว 0-1-56.00 บ้านใหม่ เมืองนครราชสีมา นครราชสีมา 2,330,000 1,610,000 ชุมชนสำโรง
02-88-08577 02 บ้านเดี่ยว 0-1-4.00 หนองจะบก เมืองนครราชสีมา นครราชสีมา 3,854,000 2,850,000 กรีนแลนด์ 3
02-88-08611 02 บ้านเดี่ยว 0-1-81.00 เสิงสาง เสิงสาง นครราชสีมา 2,091,000 1,570,000 -