รหัสทรัพย์สิน ประเภท เนื้อที่ (ไร่ / ตร.ม.) ตำบล อำเภอ จังหวัด ราคาเสนอขายโดยประมาณ ราคาพิเศษ ชื่อโครงการ
02-66-01216 02 บ้านเดี่ยว 0-2-0.00 ท่าถ่าน พนมสารคาม ฉะเชิงเทรา 7,490,000 6,500,000 -
02-88-06526 02 บ้านเดี่ยว 0-3-42.40 คลองนครเนื่องเขต เมืองฉะเชิงเทรา ฉะเชิงเทรา 3,931,000 2,430,000 สยามกรีนวิลล์
02-88-07624 02 บ้านเดี่ยว 0-1-19.00 แปลงยาว แปลงยาว ฉะเชิงเทรา 2,250,000 1,680,000 โครงการไม่มีชื่อ
02-88-08018 02 บ้านเดี่ยว 0-0-90.00 แปลงยาว แปลงยาว ฉะเชิงเทรา 2,483,000 1,930,000 ไม่มีชื่อ
02-88-08052 02 บ้านเดี่ยว 0-1-38.50 บางสมัคร บางปะกง ฉะเชิงเทรา 1,372,000 890,000 -
02-88-09170 02 บ้านเดี่ยว 0-0-48.00 บางคล้า บางคล้า ฉะเชิงเทรา 1,897,000 1,450,000 สุขสมบูรณ์
02-88-09404 02 บ้านเดี่ยว 0-2-0.00 หอมศีล บางปะกง ฉะเชิงเทรา 11,668,000 9,620,000 วิจิตรธานี
02-88-09755 02 บ้านเดี่ยว 0-2-5.00 สองคลอง บางปะกง ฉะเชิงเทรา 2,519,000 2,020,000 -