รหัสทรัพย์สิน ประเภท เนื้อที่ (ไร่ / ตร.ม.) ตำบล อำเภอ จังหวัด ราคาเสนอขายโดยประมาณ ราคาพิเศษ ชื่อโครงการ
02-66-01210 02 บ้านเดี่ยว 0-0-52.50 ตาสิทธิ์ ปลวกแดง ระยอง 3,400,000 2,600,000 เบญญาภา
02-88-05303 02 บ้านเดี่ยว 1-0-54.60 ปากน้ำกระแส แกลง ระยอง 3,014,000 1,657,700 -
02-88-07806 02 บ้านเดี่ยว 0-0-44.00 บ้านฉาง บ้านฉาง ระยอง 1,350,000 1,080,000 ทรัพย์สมบูรณ์ 2
02-88-08107 02 บ้านเดี่ยว 1-0-41.00 บางบุตร บ้านค่าย ระยอง 2,322,000 1,490,000 -
02-88-08794 02 บ้านเดี่ยว 0-1-32.00 วังหว้า แกลง ระยอง 4,727,000 3,130,000 บ้านสวนมุกดา
02-88-09146 02 บ้านเดี่ยว 0-1-31.90 ปลวกแดง ปลวกแดง ระยอง 5,400,000 4,000,000 ซี เค ซี วิลเลจ
02-88-09527 02 บ้านเดี่ยว 0-1-77.00 มาบตาพุด เมืองระยอง ระยอง 2,622,000 2,100,000 -
02-88-09580 02 บ้านเดี่ยว 0-0-86.00 ทับมา เมืองระยอง ระยอง 5,700,000 4,560,000 เพ็ชรรัตน์เลควิลล์ (เฟส 1)
02-88-09605 02 บ้านเดี่ยว 0-0-43.80 บ้านฉาง บ้านฉาง ระยอง 1,300,000 980,000 ทรัพย์สมบูรณ์ 1
02-88-10597 02 บ้านเดี่ยว 2-1-99.00 เชิงเนิน เมืองระยอง ระยอง 4,986,000 3,250,000 -