รหัสทรัพย์สิน ประเภท เนื้อที่ (ไร่ / ตร.ม.) ตำบล อำเภอ จังหวัด ราคาเสนอขายโดยประมาณ ราคาพิเศษ ชื่อโครงการ
02-66-00384 02 บ้านเดี่ยว 0-1-29.00 หนองปรือ บางละมุง ชลบุรี 8,460,000 7,500,000 พัทยาฮิลล์ 2
02-66-00387 02 บ้านเดี่ยว 0-0-86.00 หนองปรือ บางละมุง ชลบุรี 7,600,000 5,500,000 อมรวิลเลจ
02-66-01035 02 บ้านเดี่ยว 0-0-65.90 บ่อวิน ศรีราชา ชลบุรี 4,050,000 3,000,000 -
02-66-01080 02 บ้านเดี่ยว 0-1-0.00 หนองปลาไหล บางละมุง ชลบุรี 5,220,000 4,200,000 -
02-66-01083 02 บ้านเดี่ยว 0-0-36.20 สุรศักดิ์ ศรีราชา ชลบุรี 3,900,000 3,000,000 คาซ่า แกรนด์ ศรีราชา
02-66-01160 02 บ้านเดี่ยว 0-0-55.30 บึง ศรีราชา ชลบุรี 2,950,000 2,400,000 สิรินชนาภัทร์
02-66-01180 02 บ้านเดี่ยว 0-0-50.00 สำนักบก เมืองชลบุรี ชลบุรี 4,300,000 3,500,000 แพนตาเซีย วิลเลจ
02-66-01208 02 บ้านเดี่ยว 0-0-44.00 บ่อวิน ศรีราชา ชลบุรี 3,350,000 3,000,000 ธาดาทาวน์ เคิร์ฟ
02-66-01229 02 บ้านเดี่ยว 0-0-40.20 สุรศักดิ์ ศรีราชา ชลบุรี 3,990,000 3,000,000 123 เรสซิเดนซ์
02-66-01292 02 บ้านเดี่ยว 0-0-70.00 หนองปรือ บางละมุง ชลบุรี 6,200,000 5,500,000 พัทยาลากูน รีสอร์ท