รหัสทรัพย์สิน ประเภท เนื้อที่ (ไร่ / ตร.ม.) ตำบล อำเภอ จังหวัด ราคาเสนอขายโดยประมาณ ราคาพิเศษ ชื่อโครงการ
02-88-06662 02 บ้านเดี่ยว 2-0-46.00 บ้านขวาง มหาราช พระนครศรีอยุธยา 2,450,000 1,570,000 -
02-88-06717 02 บ้านเดี่ยว 3-0-83.30 ลำตาเสา วังน้อย พระนครศรีอยุธยา 7,140,000 4,680,000 -
02-88-06844 02 บ้านเดี่ยว 0-2-47.00 เกาะเกิด บางปะอิน พระนครศรีอยุธยา 9,104,000 6,750,000 -
02-88-07078 02 บ้านเดี่ยว 1-1-66.00 เชียงรากน้อย บางไทร พระนครศรีอยุธยา 7,336,000 4,670,000 -
02-88-07148 02 บ้านเดี่ยว 0-1-60.00 เชียงรากน้อย บางปะอิน พระนครศรีอยุธยา 14,086,000 9,230,000 -
02-88-07680 02 บ้านเดี่ยว 2-0-0.00 ลำตะเคียน ผักไห่ พระนครศรีอยุธยา 3,768,000 2,780,000 -
02-88-07795 02 บ้านเดี่ยว 0-3-92.00 ท่าหลวง ท่าเรือ พระนครศรีอยุธยา 989,000 590,000 -
02-88-09030 02 บ้านเดี่ยว 0-0-51.10 โคกช้าง บางไทร พระนครศรีอยุธยา 1,539,000 1,140,000 เดอะไพน์ รีสอร์ท
02-88-09169 02 บ้านเดี่ยว 0-1-11.00 วังพัฒนา บางซ้าย พระนครศรีอยุธยา 762,000 530,000 -
02-88-10915 02 บ้านเดี่ยว 0-0-70.00 เชียงรากน้อย บางปะอิน พระนครศรีอยุธยา 5,290,000 3,380,000 ศรีทอง