รหัสทรัพย์สิน ประเภท เนื้อที่ (ไร่ / ตร.ม.) ตำบล อำเภอ จังหวัด ราคาเสนอขายโดยประมาณ ราคาพิเศษ ชื่อโครงการ
02-66-01293 02 บ้านเดี่ยว 0-0-54.90 บางคูวัด เมืองปทุมธานี ปทุมธานี 4,800,000 4,100,000 ฮาบิเทีย ราชพฤกษ์
02-88-06874 02 บ้านเดี่ยว 0-1-0.00 บ้านกลาง เมืองปทุมธานี ปทุมธานี 5,300,000 3,570,000 มณีรินทร์ เลค แอนด์ ลากูน
02-88-07274 02 บ้านเดี่ยว 0-0-57.00 ประชาธิปัตย์ ธัญบุรี ปทุมธานี 2,333,000 1,600,000 -
02-88-07338 02 บ้านเดี่ยว 0-1-0.00 บางเตย สามโคก ปทุมธานี 3,640,000 2,520,000 -
02-88-07810 02 บ้านเดี่ยว 0-1-118.00 บ้านกลาง เมืองปทุมธานี ปทุมธานี 7,000,000 4,750,000 มณีรินทร์ เลค แอนด์ ลากูน
02-88-07839 02 บ้านเดี่ยว 0-1-30.00 ลาดสวาย ลำลูกกา ปทุมธานี 8,800,000 7,040,000 ธัญธานี โฮม ออนกรีน 2
02-88-08324 02 บ้านเดี่ยว 1-1-27.60 บึงน้ำรักษ์ ธัญบุรี ปทุมธานี 5,732,000 3,950,000 -
02-88-08462 02 บ้านเดี่ยว 0-0-80.00 บึงสนั่น ธัญบุรี ปทุมธานี 2,307,000 1,660,000 มัฆวานรังสรรค์ (ผลสัมฤทธิ์)
02-88-08654 02 บ้านเดี่ยว 0-1-27.10 ลาดสวาย ลำลูกกา ปทุมธานี 8,800,000 7,040,000 ธัญธานี โฮม ออนกรีน 2
02-88-08738 02 บ้านเดี่ยว 0-0-19.50 บางหลวง เมืองปทุมธานี ปทุมธานี 684,000 540,000 การเคหะชุมชนวัดไพร่ฟ้า