รหัสทรัพย์สิน ประเภท เนื้อที่ (ไร่ / ตร.ม.) ตำบล อำเภอ จังหวัด ราคาเสนอขายโดยประมาณ ราคาพิเศษ ชื่อโครงการ
02-66-00966 02 บ้านเดี่ยว 0-0-50.30 บางกร่าง เมืองนนทบุรี นนทบุรี 5,700,000 5,000,000 The Plant ราชพฤกษ์
02-66-01240 02 บ้านเดี่ยว 0-0-56.00 บางแม่นาง บางใหญ่ นนทบุรี 5,500,000 4,500,000 -
02-88-06060 02 บ้านเดี่ยว 0-0-62.80 บางรักพัฒนา บางบัวทอง นนทบุรี 4,100,000 2,670,000 คูณทรัพย์รดา
02-88-06488 02 บ้านเดี่ยว 0-0-71.80 ไทรม้า เมืองนนทบุรี นนทบุรี 6,590,000 4,470,000 มณีรินทร์
02-88-07095 02 บ้านเดี่ยว 0-0-84.00 บางพูด ปากเกร็ด นนทบุรี 6,040,000 4,460,000 สิทธารมย์
02-88-07383 02 บ้านเดี่ยว 1-0-0.00 บางรักพัฒนา บางบัวทอง นนทบุรี 6,864,000 4,710,000 -
02-88-08286 02 บ้านเดี่ยว 0-0-74.00 เสาธงหิน บางใหญ่ นนทบุรี 6,356,000 4,610,000 คุณาลัย - รัตนาธิเบศร์
02-88-08378 02 บ้านเดี่ยว 0-0-45.70 บางกร่าง เมืองนนทบุรี นนทบุรี 4,950,000 3,850,000 ปริญญดา ไลท์ พระราม 5
02-88-08778 02 บ้านเดี่ยว 0-0-54.00 บางแม่นาง บางใหญ่ นนทบุรี 3,441,000 2,680,000 ศุภาลัยวิลล์ วงแหวน - รัตนาธิเบศร์
02-88-08882 02 บ้านเดี่ยว 0-0-51.20 บางกร่าง เมืองนนทบุรี นนทบุรี 5,000,000 3,890,000 เดอะแพลนท์ ราชพฤกษ์