รหัสทรัพย์สิน ประเภท เนื้อที่ (ไร่ / ตร.ม.) ตำบล อำเภอ จังหวัด ราคาเสนอขายโดยประมาณ ราคาพิเศษ ชื่อโครงการ
02-66-01081 02 บ้านเดี่ยว 0-2-1.00 ปากน้ำ เมืองสมุทรปราการ สมุทรปราการ 16,130,000 12,500,000 -
02-66-01248 02 บ้านเดี่ยว 0-0-75.00 บางเพรียง บางบ่อ สมุทรปราการ 4,540,000 4,000,000 กัลปพฤกษ์
02-88-07798 02 บ้านเดี่ยว 0-0-78.60 บางแก้ว บางพลี สมุทรปราการ 5,100,000 3,350,000 กรองทอง ศรีนครินทร์
02-88-07886 02 บ้านเดี่ยว 0-0-34.80 ในคลองบางปลากด พระสมุทรเจดีย์ สมุทรปราการ 1,529,000 1,220,000 เคหะชุมชนอยู่ดี-คลองสวน
02-88-09017 02 บ้านเดี่ยว 1-0-53.00 ราชาเทวะ บางพลี สมุทรปราการ 10,716,000 7,650,000 กรีนเลค
02-88-09919 02 บ้านเดี่ยว 0-0-52.00 แพรกษาใหม่ เมืองสมุทรปราการ สมุทรปราการ 3,870,000 3,100,000 พฤกษาวิลเลจ 15 เทพารักษ์ - วงแหวน
02-88-09942 02 บ้านเดี่ยว 0-0-61.20 ราชาเทวะ บางพลี สมุทรปราการ 6,900,000 4,800,000 กฤษณา สุวรรณภูมิ
02-88-10226 02 บ้านเดี่ยว 0-0-54.90 บางพลีใหญ่ บางพลี สมุทรปราการ 4,300,000 3,440,000 เอโทล มัลดีฟส์ บีช
02-88-10931 02 บ้านเดี่ยว 0-0-69.00 บางพลีใหญ่ บางพลี สมุทรปราการ 9,430,000 6,760,000 เซนมูระ