รหัสทรัพย์สิน
26-66-00012*เป็นทรัพย์ฝากขาย ไม่ใช่ทรัพย์สินของธนาคาร