รหัสทรัพย์สิน
15-66-00002*เป็นทรัพย์ฝากขาย ไม่ใช่ทรัพย์สินของธนาคาร