รหัสทรัพย์สิน
05-66-00633*เป็นทรัพย์ฝากขาย ไม่ใช่ทรัพย์สินของธนาคาร