รหัสทรัพย์สิน
04-66-01071*เป็นทรัพย์ฝากขาย ไม่ใช่ทรัพย์สินของธนาคาร