รหัสทรัพย์สิน
04-66-01019*เป็นทรัพย์ฝากขาย ไม่ใช่ทรัพย์สินของธนาคาร