รหัสทรัพย์สิน
03-66-00392*เป็นทรัพย์ฝากขาย ไม่ใช่ทรัพย์สินของธนาคาร