รหัสทรัพย์สิน
02-66-01270*เป็นทรัพย์ฝากขาย ไม่ใช่ทรัพย์สินของธนาคาร