รหัสทรัพย์สิน
01-88-10996

ประเภททรัพย์สิน
01 ที่ดินว่างเปล่า
รายละเอียดของทรัพย์สิน
ที่ดินว่างเปล่า จำนวน 2 แปลง **ที่ดินบางส่วนมีสภาพเป็นบ่อน้ำ ขนาด 20x40 ม. ลึก 3 ม. เนื้อที่ประมาณ 0-2-00 ไร่ เอื้อต่อการใช้ประโยชน์ในทรัพย์สิน
ที่ตั้ง
เลขที่ - อาคาร ชั้น - หมู่บ้าน - ซอย - ถนน สายดงดารา - โนนหอม (อด.2003) ตำบล อ้อมกอ อำเภอ บ้านดุง จังหวัด อุดรธานี
สถานะความพร้อมของทรัพย์
พร้อมขาย
เลขที่เอกสารสิทธิ์
21698,33144
เนื้อที่ (ไร่/ตรม.) / ขนาด(ม.)
6-3-41.00
พิกัดภูมิศาสตร์
ละติจูด: 17.605598
ลองจิจูด: 103.333826
สถานะที่มาของทรัพย์
ซื้อขายทอดตลาด-แบบหักส่วนได้ใช้แทน(ยังไม่โอน)
ราคาเสนอขายโดยประมาณ
2,303,000 บาท
ราคาพิเศษ
QR Code