รหัสทรัพย์สิน
01-88-10931

ประเภททรัพย์สิน
01 ที่ดินว่างเปล่า
รายละเอียดของทรัพย์สิน
ที่ดินว่างเปล่า
ที่ตั้ง
เลขที่ - อาคาร ชั้น - หมู่บ้าน - ซอย - ถนน กรุงเทพ - ปทุมธานี (ทล.307) ตำบล บางหลวง อำเภอ เมืองปทุมธานี จังหวัด ปทุมธานี
สถานะความพร้อมของทรัพย์
พร้อมขาย
เลขที่เอกสารสิทธิ์
18891
เนื้อที่ (ไร่/ตรม.) / ขนาด(ม.)
3-0-81.00
พิกัดภูมิศาสตร์
ละติจูด: 14.004511
ลองจิจูด: 100.509704
สถานะที่มาของทรัพย์
ซื้อขายทอดตลาด-แบบหักส่วนได้ใช้แทน(ยังไม่โอน)
ราคาเสนอขายโดยประมาณ
12,260,000 บาท
ราคาพิเศษ
QR Code