รหัสทรัพย์สิน
01-88-02958

ประเภททรัพย์สิน
01 ที่ดินว่างเปล่า
รายละเอียดของทรัพย์สิน
กลุ่มที่ 1: ที่ดินจำนวนรวม 3 แปลง เนื้อที่ดินติดต่อเป็นผืนเดียวกัน เนื้อที่ 2-0-24.0 ไร่ ที่ดินบางส่วนมีสภาพเป็นบ่อน้ำ, กลุ่ม 2: ที่ดินจำนวน 1 แปลง เนื้อที่ 1-0-51.0 ไร่
ที่ตั้ง
เลขที่ - อาคาร ชั้น - หมู่บ้าน บ้านริมน้ำ ซอย หมู่บ้านริมน้ำ ถนน รังสิต - นครนายก(ทล.305) ตำบล บึงน้ำรักษ์ อำเภอ ธัญบุรี จังหวัด ปทุมธานี
สถานะความพร้อมของทรัพย์
พร้อมขาย
เลขที่เอกสารสิทธิ์
72905,72897-8,72901
เนื้อที่ (ไร่/ตรม.) / ขนาด(ม.)
3-0-75.00
พิกัดภูมิศาสตร์
ละติจูด: 14.064759
ลองจิจูด: 100.870421
สถานะที่มาของทรัพย์
ซื้อขายทอดตลาด-แบบหักส่วนได้ใช้แทน(โอนแล้ว)
ราคาเสนอขายโดยประมาณ
8,317,000 บาท
ราคาพิเศษ
4,158,500 บาท
QR Code