รหัสทรัพย์สิน
01-77-00479*เป็นทรัพย์ฝากขาย ไม่ใช่ทรัพย์สินของธนาคาร