​​ ​​​
​​

​​​​​​ขั้นตอนการเสนอซื้อทรัพย์สิน​

​ ​ ​
1

เข้าสู่เว็บไซต์ธนาคารกสิกรไทย (www.kasikornbank.com) คลิกที่ เมนูเกี่ยวกับเรา เลือกเมนู ทรัพย์สินรอการขาย


2

เลือกเมนู "ค้นหาทรัพย์สิน"

 
3

ในเมนู "ค้นหาและเสนอซื้อทรัพย์สินรอการขาย"

 
4

จากตัวอย่างการค้นหาทรัพย์ ในข้อ 4 ระบบจะทำการค้นหาทรัพย์สินและแสดงผลดังภาพ


5

เมื่อกดเลือกรหัสทรัพย์สินที่ต้องการ ระบบจะทำการดึงข้อมูลภาพ และแผนที่ของทรัพย์สินขึ้นมาโดยอัตโนมัติ ในกรณีที่ต้องการเสนอซื้อให้กดปุ่ม “เสนอราคาซื้อ”

 
6

หน้าจอจะปรากฏ “คำสงวนสิทธิ์” ซึ่งเป็นเงื่อนไขการจำหน่ายทรัพย์สินรอการขาย กดปุ่ม “ยอมรับ” เพื่อยืนยันการเสนอซื้อทรัพย์

 
7

กรอกรายละเอียดในขั้นตอน ข้อมูลผู้ซื้อ กดปุ่ม “ถัดไป”


8

กรอกรายละเอียดในขั้นตอน เสนอราคาเพื่อซื้อ กดปุ่ม “ยืนยัน”


9

เมื่อกรอกข้อมูลครบถ้วน ระบบจะสร้างใบสรุปการเสนอซื้อ คำนวณเงินประกันการเสนอซื้อ 1% กดปุ่ม ชำระเงินประกัน โดยการชำระเงินประกันการเสนอซื้อ สามารถทำได้ 2 ช่องทาง คือ

 • ชำระ​​ผ่านแอปพลิเคชัน K PLUS โดยการกรอกเบอร์โทรศัพท์ที่ผูกไว้กับแอปฯ ที่หน้าชำระเงิน ประกัน และจ่ายบิลผ่าน Push Notification (PAYPLUS)
 • ชำระผ่านการสแกน QR Code/Barcode โดยการบันทึกหรือพิมพ์เอกสาร ใบแจ้งชำระเงิน (BILL PAYMENT) เพื่อชำระผ่านช่องทาง ดังนี้
  • - สแกนจ่ายผ่านแอ​ปพลิเคชัน K PLUS
  • - สแกนจ่ายผ่านแอปพลิเคชัน Mobile Banking ของธนาคารอื่น​
  • - สแกนผ่านตู้ ATM ธนาคารกสิกรไทย
 • ใบแจ้งการชำระเงิน (BILL PAYMENT) จะถูกสร้างขึ้นโดยระบบหลังจากกรอกข้อมูลการเสนอซื้อเรียบร้อยแล้ว
 • กรณีลูกค้าไม่ได้ทำการบันทึกใบแจ้งการชำระเงินไว้ จะต้องดำเนินการเสนอซื้อใหม่
 • หลังจากทำรายการชำระเงินสำเร็จ ระบบจะมีการส่ง SMS ไปยังหมายเลขโทรศัพท์มือถือที่ลงทะเบียนไว้
 • ธนาคารไม่รับชำระเงินประกันการเสนอซื้อ ผ่านการโอนเงินเข้าบัญชีธนาคาร ทุกกรณี