ขออภัยในความไม่สะดวก

เนื่องจากธนาคารกสิกรไทย อยู่ระหว่างการปรับปรุงระบบ

เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการ มีผลทำให้

บริการสมัครออนไลน์ เพื่อเข้ารับการอบรม K-Cash Connect Plus ไม่สามารถใช้งานได้ชั่วคราว

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ได้ที่ K-Contact Center 02-8888888

(ตลอด 24 ชั่วโมง)