9/1/2563

สภากาชาดไทย ร่วมกับ ธนาคารกสิกรไทย ขอเชิญร่วมส่งน้ำใจดับไฟป่าในออสเตรเลีย

​​​​ท่านสามารถร่วมบริจาคเงินผ่านบัญชี ธนาคารกสิกรไทย สาขาสำนักสีลม ชื่อบัญชี “สภากาชาดไทย เพื่อภัยพิบัติ” ประเภทบัญชี “กระแสรายวัน” เลขที่ 001-1-34567-0

ประสงค์รับใบเสร็จรับเงิน กรุณาส่งหลักฐานการโอนเงิน พร้อมชื่อ-นามสกุล ที่อยู่ และระบุว่า “เพื่อช่วยดับไฟป่าในออสเตรเลีย” ส่งเอกสารมาที่  Fax : 02-2500312 หรือ 02-6524440 หรือ Email : donation@redcross.or.th

สอบถามเพิ่มเติมติดต่อ สำนักงานจัดหารายได้ สภากาชาดไทย โทร. 02-2564440-3, 02-2559911, 02-2511218 ​

ประเภท